Vergeet nooit hoe bijzonder het ‘gewone’ is.

Op een dag werd ik wakker. Ik deed mijn ogen open en zonder na te denken rekte ik mijn spieren. Ik stapte uit bed en mijn voeten (ooit wel eens beseft hoe klein die eigenlijk zijn?), droegen het gewicht van mijn héle lichaam, keurig in balans, naar de badkamer. (Ooit wel eens beseft hoe bijzonder dát is?). Mijn vinger strekte zich uit naar de schakelaar en het licht ging aan. Eén draai aan de knop en schoon warm water stroomde naar beneden. Ik stapte onder de douche, snoof de geur op van mijn bodywash……. Mijn stembanden produceerden een deuntje. Mijn trommelvliezen trilden om alle geluiden op te vangen, het klaterende water, mijn melodietje, de kinderen die riepen of ik al eens klaar was. Na het ontbijt trok ik de voordeur achter mij dicht en wandelde een rondje door onze wijk. De frisse wind, zuurstof, de zon, vitamine d, ….

En ineens zág ik ze………al die verschillende soorten GRAS! Wow. Ik pakte mijn mobiele telefoon en schoot een plaatje en deelde het op facebook.

Weer thuis begon ik te beseffen hoe bijzonder het gewone eigenlijk is. We zijn zo gewend geraakt aan alles om ons heen en alle voorzieningen waar we van genieten dat we dat bijna zouden vergeten. Neem nou alleen al deze ochtend. Elektriciteit, warm water, een mobiele telefoon, de lens van de camera, het wereldwijdeweb……

Iedereen is er van overtuigd dat zoiets complex als een mobiele telefoon of het electriciteitsnet door iemand is bedacht en ontworpen. Maar heb je wel eens nagedacht wiens materiaal wij daarvoor eigenlijk gebruiken? We kunnen helemaal niets zonder grondstoffen. En wie maakte het ingenieuze brein dat al die ingewikkelde dingen kan uitdenken. Wie bedacht het systeem van spieren en impulsen die de handen aansturen om het vorm te geven? Wie bedacht het, dat een zaadje in de aarde kan vallen, ontkiemen, en dat daar na een paar weken de groente of het graan uit groeit waardoor wij ons zelf in leven kunnen houden? Wij kunnen veel maar dát kunnen wij niet maken. Om het nog maar niet eens te hebben over hoe voeding, groei en gezondheid allemaal op celniveau in elkaar steekt.

Als ik bewust om me heen kijk dan getuigt de complexiteit van mijzelf en alles om mij heen mij ervan dat er Iemand is die veel groter is dan wij kunnen bedenken. In alles wat wij mensen maken of presteren gebruiken wij het materiaal, de processen, de natuurwetten, die Hij, God, in Zijn goedheid aan ons heeft gegeven. Wij kunnen veel bedenken, veel verklaren of beredeneren maar íets maken uit níets, dát kan alleen Hij.

Stel je eens voor: als alles waar je niet bewust dankbaar voor bent, vandaag nog zou wegvallen….. wat hou jij dan over? Probeer elke keer als je iets schijnbaar ‘gewoons’ ziet, zoals bijvoorbeeld gras, je er bewust van te zijn Wie er aan de bron van alles stond.

Richt je dankbaarheid op God door bijvoorbeeld in je dagboek te schrijven van welke gewone dingen jij hebt genoten vandaag!

Atelier for Hope Creatieve Coaching Blog. Foto allemaal grassen

Wij kunnen veel bedenken, maken, verklaren of beredeneren maar íets maken uit níets, dát kan alleen God, onze Schepper.

Waar is God als wij lijden?

Zoveel mensen zeggen dat lijden en alle ellende op de wereld hét bewijs is dat er geen God is. Want als er een God zou zijn dan zou Hij er toch wel wat aan doen? Dat kan je je toch niet voorstellen, een God die alles zou hebben gemaakt, ons mensen op deze aarde zou hebben gezet en dat Hij niets zou doen aan het lijden – of ziekte – of natuurrampen?

Maar als er geen God is, is er ook geen Schepper en dan zijn wij, even kortgezegd, het resultaat van een eindeloze reeks toevalligheden. O.a. ziekte en/of andere rampen zijn dan slechts een nieuwe ronde van natuurlijke selectie waarbij de sterksten en zij die zich het best kunnen aanpassen overleven.

Toch zien wij mensen dat niet zo. Gelukkig maar! Lijden raakt ons diep tot in ons hart!

Waar komt die bewogenheid met het leed van anderen en onszelf dan vandaan? Zou het kunnen zijn dat juist onze vragen over het lijden, onze bewogenheid en verdriet door het lijden van anderen en onszelf, iets van het beeld van God weerspiegelt? Iets wat God in de mens heeft gelegd, iets van Hem wat in ons nog zichbaar is? En dat dat dus inhoudt dat Hij ook bewogen is met al het leed dat op onze aarde plaatsvindt?

Ik ben er van overtuigd dat wat wij nu om ons heen zien (en in ons eigen hart kunnen vinden) niet is hoe het ooit was en bedoeld is. De HELE schepping lijdt onder het feit dat de mens van God is afgekeerd. Weet je wat ik het meest bemoedigende vind van wat ik in de Bijbel lees, én geloof? God kwam op deze aarde in het midden van ons lijden. Hij werd er deel van en leed tot in het uiterste, in Jezus! Dat is zo liefdevol!

Ik hoop en bid dat moeilijkheden en diep lijden voor jou niet een reden is om je af te keren van God maar juist om dwars daar door heen je hoop op Hem te vestigen. Hij ziet jou en is bewogen met jou en wil je door de moeilijke tijd heen helpen. Zodat je door de barsten heen ruimte gaat zien om je vleugels weer uit te slaan en te vliegen.

Blog Atelier for Hope Creatieve Coaching. Geestelijk groeien en verwerken. Met aandacht en dankbaarheid leven.

Jezus kwam in het midden van ons lijden, werd er deel van en leed tot het uiterste. Dat is zo liefdevol ❤ !

Bewust Leven!

Neem jij regelmatig de tijd om even te reflecteren op alles wat er gebeurd is die dag, of die week? Dat je gewoon even stil staat bij de dingen die op jouw pad kwamen en wat die met je deden? Of kom je daar nooit aan toe?

Ik denk dat het voor veel vrouwen geldt dat we maar door te rennen en heel veel ballen te gelijk in de lucht te houden. We maken ons druk om wat anderen van ons denken, we moeten presteren, goed voor de dag komen, zorgen dat je gezien en gewaardeerd wordt……voldoen aan alle verwachtingen…. We hebben er nooit bewust ons best voor gedaan, het was nooit een doel voor ons maar toch is dit waar we ‘goed’ in zijn geworden……

Kom jij er nog wel aan toe om even neer te zitten met jezelf?

Kom jij er nog wel eens aan toe om even neer te zitten met jezelf? Als het antwoord op deze vraag ‘nee’ is, vraag jezelf dan ook eens af of je dat zo wel wilt.

Bewust leven vraagt aandacht! Aandacht voor jouzelf, aandacht voor wat jou raakte en waarom dat zo was. Aandacht voor wat dat zou moeten betekenen voor de prioriteiten die je stelt en de dagelijkse bezigheden die je hebt. Aandacht voor wie je bent bedoeld te zijn.

Jij bent met aandacht gemaakt. God heeft jouw lichaam en jouw de omgeving met aandacht vormgegeven en precies afgestemd zodat jij kunt leven. Neem daarom vandaag het besluit om jouw leven bewust en met aandacht te gaan leven! Aandacht voor wat Hij schiep, aandacht voor wie jij zelf mag zijn.

Blog Atelier for Hope Creatieve Coaching Doetinchem. Bewust leven, geestelijk groeien en verwerken.

Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben! – psalm 139 vers 14.